บีอีคิว กรุ๊ป จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER 

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม ที่มีความพร้อมทั้งทรัพยากรและประสบการณ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และขยายศักยภาพในอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะด้านเส้นผม และหนังศีรษะแบบครบวงจร 

การร่วมมือในครั้งนี้ บีอีคิว กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลก” ภายในปี 2568 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการปลูกผม ทั้งนี้ยังมีการวางแผนเพื่อขยายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

จากการสำรวจตลาดพบว่ามูลค่าตลาดปลูกผมในประเทศไทยสูงถึง 1,200 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้น 20% ทุกปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าจับตามอง และเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าร่วมลงทุนเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ บีอีคิว กรุ๊ป มุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าธุรกิจให้เติบโตทั้งในและต่างประเทศ ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดปลูกผมในภูมิภาคเอเชียเท่านั้น แต่ยังมุ่งขยายสู่ระดับสากล โดยการเป็นพันธมิตรกับ MASTER ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามและความเชี่ยวชาญ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของทั้งสองบริษัท

บีอีคิว กรุ๊ป เล็งเห็นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการปลูกผมให้เกิดความยั่งยืนและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ในระยะยาว มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ และเป็นศูนย์กลางด้านการปลูกผมระดับโลก นอกจากความร่วมมือครั้งนี้ บีอีคิว กรุ๊ป ยังมีแผนที่จะขยายพันธมิตรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกผม

บีอีคิว กรุ๊ป เชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือกับ MASTER จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่วงการด้านเส้นผม และหนังศีรษะ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านการปลูกผม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้

บีอีคิว กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาในด้านการปลูกผม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บีอีคิว กรุ๊ป ยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการปลูกผม รวมถึงการจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้า

บีอีคิว กรุ๊ป มุ่งหวังว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านเส้นผม และหนังศีรษะ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านนี้ในระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนและความเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ บีอีคิว กรุ๊ป เชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือกับ MASTER 

บีอีคิว กรุ๊ป มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือครั้งนี้ และมุ่งหวังที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญเติบโตให้กับทั้งสองบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

ในฐานะที่บีอีคิว กรุ๊ป และ MASTER ได้ร่วมมือกันในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสำเร็จและความเจริญเติบโตในระยะยาวของวงการด้านเส้นผม และหนังศีรษะในไทย และในระดับสากล

การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของบีอีคิว กรุ๊ป ที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการปลูกผม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนและความเติบโตในระยะยาว 

ประกาศความเป็นผู้นำของ บีอีคิว กรุ๊ป ในอุตสาหกรรมด้านการปลูกผมในภูมิภาคเอเชียที่จะขยายสู่ระดับสากลได้ในระยะเวลาอันสั้นผ่านความร่วมมือครั้งนี้ โดยสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจให้เติบโตได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้เกิดความยั่งยืน และก้าวสู่ศูนย์กลางระดับโลกในอนาคตอันใกล้  

บีอีคิว กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการร่วมมือในครั้งนี้ และมุ่งหวังว่าจะได้มีโอกาสในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 | 𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐏 𝐇𝐀𝐈𝐑 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐍𝐄𝐑 

สอบถามเพิ่มเติม 

📲 𝐓𝐄𝐋: 02-0553758 

𝐅𝐀𝐂𝐄𝐁𝐎𝐎𝐊 : BEQ GROUP

𝐓𝐓: BEQ GROUP

✦ ━━━━━━━━━━━━━━

🕙 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲: 10.00 – 19.00 น. 

Location : 313 ชั้น 3 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

📍 𝐌𝐀𝐏: https://goo.gl/maps/VaKQzpXhBUwemBFA8

🌐 Website: https://beq-group.com/

📧 Mail: info@beq-group.com

✦ ━━━━━━━━━━━━━━

#Beqgroup #onestophairbusinesspartner #beqhaircenter #dr.danaibangkokhairtransplant #paviconhaircenter #dr.naykoreanhair #paviconacademy  #becosmed #azzurrihair