บีอีคิว กรุ๊ป มุ่งมั่นสร้างความชำนาญอันเป็นเลิศสำหรับประกอบกิจการธุรกิจทางการแพทย์ปลูกผมในประเทศไทย รวมถึงมุ่งมั่นสร้างพันธมิตรอันแข็งแกร่งกับต่างประเทศ หรือองค์กรที่มีศักยภาพสูงเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดสู่ธุรกิจอันเป็นประโยชน์กับคู่ค้า ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไปได้มีโครงการเปิดตัวกิจการร่วมค้า เพื่อเปิดแผนกศัลยกรรมปลูกผมในโรงพยาบาลต่างๆ ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปลูกผมประจำภาค และด้วยความสำเร็จนี้ เพื่อเตรียมการขยายโครงการไปยังกลุ่มประเทศ CLMV อีกด้วย

Play Video
หัวข้อ-01
ภายใน 3 ปี เราจะเป็นที่ 1 ของสถาบันการแพทย์ ศูนย์การเรียนรู้ และให้บริการด้านการปลูกผม ดูแลเส้นผม และหนังศีรษะแบบครบวงจร ในเอเชีย
หัวข้อ-02
  • มุ่งมั่นผลลัพธ์ และการให้บริการที่เหนือกว่า โดยการนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาสร้างสรรค์อย่างบูรณาการด้วยความรับผิดชอบต่อการให้ความไว้วางใจ
  • มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนาทักษะ และการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้
  • มุ่งมั่นการสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับพันธมิตรทุกฝ่าย
  • มุ่งมั่นการให้บริการแบบครบวงจรในธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านการปลูกผม ดูแลเส้นผม และหนังศีรษะ 
  • ส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา การศึกษา และคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์อันเป็นสาธารณะ
หัวข้อ-03

“ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค” คือหัวใจสำคัญของเรา เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ จรรยาบรรณของการให้คำปรึกษาและการรักษาที่จะไม่หลอกลวงผู้บริโภคเพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ การดูแลด้วยรอยยิ้ม บริการของเราไม่เพียงแต่เป็นมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นความทุ่มเทที่เกิดขึ้นจากการเอาใจใส่และ อุทิศตนอย่างแท้จริงให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนาทักษะ และการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของทุกคนในองค์กรเพื่อความยั่งยืน

BEQ HAIR CENTER

HAIR TRANSPLANT & RESTORATION

BEQ Hair Center ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการปลูกผม
และในสาขาอื่นๆ รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้เราได้มีการปรับการใช้งานเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ให้เข้ากับสภาพปัญหาของแต่ละคน ความเชี่ยวชาญศาสตร์ต่างๆ ของคณะแพทย์ ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นกำเนิดทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

BEQ HAIR CENTER

HAIR TRANSPLANT & RESTORATION

BEQ Hair Center ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการปลูกผม และในสาขาอื่นๆ รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคใหม่ๆตลอดเวลา นอกจากนี้เราได้มีการปรับการใช้งานเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ให้เข้ากับสภาพปัญหาของแต่ละคน ความเชี่ยวชาญศาสตร์ต่างๆ ของคณะแพทย์ ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นกำเนิดทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

PAVICON MEDIDNESS ACADEMY

BANGKOK HAIR BUSINESS SOLUTION HUB

สถาบันส่งเสริมธุรกิจทางการแพทย์ปลูกผม Pavicon Mediness Academy
สถาบันสอนและเพิ่มพูนทักษะทางธุรกิจด้านการปลูกผมที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติแบบบูรณาการที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมหลักสูตรการปลูกผมที่ทันสมัย พร้อมยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจการปลูกผมแบบครบวงจร

PAVICON MEDIDNESS ACADEMY

BANGKOK HAIR BUSINESS SOLUTION HUB

สถาบันส่งเสริมธุรกิจทางการแพทย์ปลูกผม Pavicon Mediness Academy สถาบันสอนและเพิ่มพูนทักษะทางธุรกิจด้านการปลูกผมที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติแบบบูรณาการที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมหลักสูตรการปลูกผมที่ทันสมัย พร้อมยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจการปลูกผมแบบครบวงจร

Personique Hair Wellness Center

L’ ATELIER HAIR WELLNESS

ศูนย์ดูแลสุขภาพเส้นผม และหนังศีรษะแบบบูรณาการ แห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น FlagShip Hair Center เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ด้วยคอนเซ็ปท์ที่ว่า “Personalized Hair Solutions” ที่จะทำให้ทุกการดูแลสุขภาพเส้นผม และหนังศีรษะของลูกค้าถูกออกแบบมาแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อการดูแล และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

Personique Hair Wellness Center

L’ ATELIER HAIR WELLNESS

ศูนย์ดูแลสุขภาพเส้นผม และหนังศีรษะแบบบูรณาการ แห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น FlagShip Hair Center เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ด้วยคอนเซ็ปท์ที่ว่า “Personalized Hair Solutions” ที่จะทำให้ทุกการดูแลสุขภาพเส้นผม และหนังศีรษะของลูกค้าถูกออกแบบมาแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อการดูแล และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

BEAUTE EQUILIBREE CO.,LTD.

YOUR BEST HAIR PARTNER

บริษัทวิจัย พัฒนา นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงเวชภัณฑ์ด้านการดูเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี มีความทันสมัยปลอดภัยได้มาตรฐานจาก อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน อิตาลี เกาหลี และญี่ปุ่น รวมทั้งการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ผ่านการรองรับจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก โดยมีการร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆที่เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ

BEAUTE EQUILIBREE CO.,LTD.

YOUR BEST HAIR PARTNER

บริษัทวิจัย พัฒนา นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงเวชภัณฑ์ด้านการดูเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี มีความทันสมัยปลอดภัยได้มาตรฐานจาก อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน อิตาลี เกาหลี และญี่ปุ่น รวมทั้งการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ผ่านการรองรับจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก โดยมีการร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆที่เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ
10_Awards-03
11_Articles-01

𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายศักยภาพในอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะด้านเส้นผม และหนังศีรษะแบบครบวงจร เพื่อการเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลก” 

บีอีคิว กรุ๊ป จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER  โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม ที่มีความพร้อมทั้งทรัพยากรและประสบการณ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และขยายศักยภาพในอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะด้านเส้นผม และหนังศีรษะแบบครบวงจร  การร

Read More »

𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ลงนาม MOU กับโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล เปิดหลักสูตรใหม่ ‘‘สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล’’ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการปลูกผมในระดับสากล

𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล ในการพัฒนาและเปิดแผนกหลักสูตรการเรียนการสอนผู้ช่วยการพยาบาล “สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” ที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผม การลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันความมุ่งมั่นของ บีอีคิว กรุ๊ป ในการพัฒ

Read More »

บีอีคิว กรุ๊ป ร่วมงานประชุม the 31st World Congress of the ISHRS 2023 India งานประชุมใหญ่ประจำปีระดับ นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการฟื้นฟูเส้นผม ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

นำโดย นายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร ประธานกรรมการบริหาร และทีมแพทย์ บีอีคิว กรุ๊ป ได้เข้าร่วมงานประชุม the 31st World Congress of the ISHRS 2023 India งานประชุมใหญ่ประจำปีระดับ นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการฟื้นฟูเส้นผม ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย International Society of Hair Restor

Read More »