Awards

“นักบริหารดีเด่น” รางวัลสิงห์เข็มทอง ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย “ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน” ครั้งที่ 17 งานยกย่องประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่น รางวัล “สิงห์เข็มทอง” งานยกย่องประกาศเกียรติคุณ“นักบริหารดีเด่น” รางวัล “สิงห์เข็มทอง” ประจำปีพุทธศักราช 2564

THE BEST CEO 2022  ประจำปี 2565

โครงการงาน เพรส อวอร์ด ประจำปี 2565 เณศไอยรา รางวัลสื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ รางวัลแห่งความสำเร็จ” บุคคลตัวอย่างความสำเร็จ “ภายใต้แนวคิด ต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี” PRESS AWARDS 2022 เณศไอยรา รางวัลแห่งความสำเร็จ” บุคคลตัวอย่างความสำเร็จ 

เป็นโครงการประกาศรางวัล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ขับเคลื่อนกิจกรรมของการทำความดีให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย ยกย่อง ให้คุณค่าแก่คนดี ..อันเป็นเครื่องหมายที่การันตีถึงศักยภาพ ของผู้ที่ได้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลเพื่อให้เกิดความปิติยินดี ความภาคภูมิใจและเกิดแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง

RISING STAR CEO OF HEALTH AND BEAUTY BUSINESS 2022

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามระดับประเทศ ภายในงานTHBA2022 : Thailand Health and Beauty Awards 2022 ในสาขาประเภท RISING STAR CEO OF HEALTH AND BEAUTY BUSINESS ไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ โดยมีคุณพรศักดิ์ เจียมสว่างพร ประธานกรรมการบริหาร BEQ GROUP เป็นผู้เข้ารับรางวัล

World Class Award  2022

การันตีความเป็นที่ 1 ของธุรกิจ การให้บริการปลูกผมครบวงจรที่สุดของประเทศไทย สำหรับ BEQ GROUP ผู้ประกอบธุรกิจปลูกผม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่บริหารงานโดย นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง คุณพรศักดิ์ เจียมสว่างพร และจากผลงาน และความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้ล่าสุด BEQ GROUP ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “World Class Award 2022″ จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ และ สมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ ไปเมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

World Class Award  2022

การันตีความเป็นที่ 1 ของธุรกิจ การให้บริการปลูกผมครบวงจรที่สุดของประเทศไทย สำหรับ BEQ GROUP ผู้ประกอบธุรกิจปลูกผม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่บริหารงานโดย นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง คุณพรศักดิ์ เจียมสว่างพร และจากผลงาน และความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้ล่าสุด BEQ GROUP ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “World Class Award 2022″ จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ และ สมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ ไปเมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

World Class Award  2022

การันตีความเป็นที่ 1 ของธุรกิจ การให้บริการปลูกผมครบวงจรที่สุดของประเทศไทย สำหรับ BEQ GROUP ผู้ประกอบธุรกิจปลูกผม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่บริหารงานโดย นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง คุณพรศักดิ์ เจียมสว่างพร และจากผลงาน และความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้ล่าสุด BEQ GROUP ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “World Class Award 2022″ จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ และ สมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ ไปเมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

World Class Award  2022

การันตีความเป็นที่ 1 ของธุรกิจ การให้บริการปลูกผมครบวงจรที่สุดของประเทศไทย สำหรับ BEQ GROUP ผู้ประกอบธุรกิจปลูกผม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่บริหารงานโดย นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง คุณพรศักดิ์ เจียมสว่างพร และจากผลงาน และความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้ล่าสุด BEQ GROUP ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “World Class Award 2022″ จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ และ สมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ ไปเมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร