ศีรษะล้านเถิก ไม่ใช่เรื่องแปลก!

ปัญหาศีรษะล้านเถิกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถส่งต่อจากทางพันธุ์กรรม โดยสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแบบเป็นทอด ๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะพบกับปัญหาหัวล้านเสมอไป ซึ่งปัญหาหัวล้านที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ เป็นเพราะร่างกายได้รับฮอร์โมน DHT มากเกินไป โดยฮอร์โมนตัวนี้ถ้ามีในปริมาณที่พอเหมาะก็จะเป็นผลดี แต่หากมีในปริมาณที่มากเกินไปก็จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้ ซึ่งจะทำให้รากผมนั้นฝ่อเล็กลง และค่อยๆหลุดร่วงออกมามากขึ้นจนผมบาง และหัวล้านในที่สุด จึงทำให้เกิดเทคนิคใหม่สำหรับการปลูกผม คือ การปลูกผมถาวร แบบย้ายราก “Direct Hair Implantation” หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า การปลูกผมเทคนิค“DHI” เทคนิคนี้จะเป็นการปลูกผมอีกประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในหมวดของการปลูกผม FUE โดยมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการปลูกผมให้ดูทันสมัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีขั้นตอนในการปลูกผมดังต่อไปนี้ 

การปลูกผม แบบ DHI ด้วย DHI Implanter

แพทย์จะทำการตัดแต่ง หรือโกนผมบริเวณศีรษะด้านหลัง ที่เราเรียกว่า Donor Area ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน DHT เพื่อที่ให้สะดวกในการเจาะนำกราฟต์ผมออกมาหลังจากนั้นจึงฉีดยาชา คนไข้นั้นจะยังคงรู้สึกตัวตลอดเวลาในระหว่างการปลูกผม แต่ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด หลังจากยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จึงจะใช้หัวเจาะแบบพิเศษ ที่มีขนาดเล็กมากเพียง 0.6 – 0.8 mm เจาะเพื่อนำรากผมออกมาอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกราฟต์ผม และเซลล์รากผมโดยรอบให้ได้รับความเสียหายจากนั้น ทีมแพทย์จะต้องหั่นแยกกอรากผม (กราฟต์) ออกจากแถบเนื้อเยื่อ และไขมันอย่างด้วยความระมัดระวัง ตัดแต่ง และทำการคัดแยกกราฟต์ที่มีจำนวนเส้นผมในกอต่างกัน เพื่อนำไปใช้ปลูกในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยจะแช่ไว้ในน้ำยาแช่กราฟต์ที่มีสูตรเฉพาะ ช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอด และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้ดี เมื่อถึงขั้นตอนในการปลูก กราฟต์ที่ตัดแต่งเรียบร้อยจะถูกนำไปใส่ในอุปกรณ์ “DHI Implanter” และแพทย์จะนำ Implanter นี้ไปปัก และปลูกยังบริเวณที่ต้องการได้เลยค่ะ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการปลูกนั้น จะมีความแตกต่างจากการปลูกผมแบบเทคนิค FUE แบบดั้งเดิม ที่แพทย์จะต้องใช้เข็มเจาะลงไปบนหนังศีรษะก่อนเพื่อให้เกิดรู แล้วจึงใช้ Forceps คีบกราฟต์ผมมาปักลงไปในรอยเจาะนั้น ๆ ซึ่งหากเป็นการปลูกผมถาวรแบบย้ายราก ด้วยเทคนิค DHI (Direct Hair Implantation) จะมีเครื่องมือที่มีชื่อว่า “DHI Implanter” สามารถปักและปลูกผมทีละเส้นได้ภายในครั้งเดียว ซึ่งเครื่องมือ “DHI Implanter” นั้น ถือเป็นเครื่องเฉพาะที่ถูกออกแบบอย่างทันสมัย และคิดค้นเพื่อสำหรับการปลูกผมถาวร แบบย้ายรากเทคนิค DHI (Direct Hair Implantation) โดยเครื่องมือ “DHI Implanter” เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ทั้งปักและปลูกในขั้นตอนเดียว หมายความว่าการปลูกผมที่ใช้เครื่องมือ “DHI Implanter”จะไม่ส่งผลต่อบริเวณหนังศีรษะเพื่อไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนหลายครั้งของการปลูก ถ้าบริเวณหนังศีรษะถูกกระทบกระเทือนหลายครั้ง อาจจะส่งผลให้เกิดการขยายของรูที่ทำการปักกราฟต์นั้นขยายใหญ่เลยทำให้การปักกราฟต์ไม่ได้ตามที่ต้องการ หรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บ และทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกก็ได้ค่ะ

DHI Implanter คือ?

“DHI Implanter” มีความแตกต่างจากเครื่องมือการปลูกผมแบบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางในการปักได้ ซึ่งเวลากราฟต์ที่ถูกโหลดเข้าไปในเข็ม “DHI Implanter” จะถูกปกป้องด้วยเข็ม และเวลาปักลงไปบนหนังศีรษะจะไม่ทำให้เส้นผมหักงอ หรือเปลี่ยนทิศทาง และยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายที่หนังศีรษะ เพราะการปักผมปักกราฟต์ที่ลึกเกินไปเป็นสาเหตุของการเกิดหลุมได้ หากจัดวางตื้นเกินไปสามารถทำให้เกิดก้อนกลม ๆ ลักษณะคล้ายหินหรือการเติบโตของผมแบบขดตัวหรือเส้นผมไม่เติบโตเลย ดังนั้นทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยอย่าง  “DHI Implanter” จะช่วยมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น และสิ่งนี้เองทำให้เครื่องมือ “DHI Implanter” นั้นโดดเด่นการเครื่องมือการปลูกผมอื่น ๆ สามารถควบคุมทั้งความลึก ทิศทางองศาของแนวเส้นผมให้มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า และหัวปักที่มีขนาดเล็กกว่าทำให้ปลูกผมได้ละเอียด ถี่ยิบ ทำให้ผลลัพธ์ผมดูหนาแน่นมากกว่า ที่จะทำให้ผลลัพธ์ของการปลูกผมถาวร แบบย้ายรากด้วยเทคนิค DHI (Direct Hair Implantation)  ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การปลูกผมโดยเครื่องมือ  “DHI Implanter” จะให้ได้ผลลัพธ์ในการปลูกผมออกมาที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นั่นจึงหมายความว่าทุก ๆ บริเวณที่ปลูกผมต้องทำด้วยใส่ใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ