𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ลงนาม MOU กับโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล เปิดหลักสูตรใหม่ ‘‘สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล’’ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการปลูกผมในระดับสากล

𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ก […]