บีอีคิว กรุ๊ป ร่วมงานประชุม the 31st World Congress of the ISHRS 2023 India งานประชุมใหญ่ประจำปีระดับ นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการฟื้นฟูเส้นผม ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

นำโดย นายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร ประธานกรรมการบริหาร และท […]