𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายศักยภาพในอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะด้านเส้นผม และหนังศีรษะแบบครบวงจร เพื่อการเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลก” 

บีอีคิว กรุ๊ป จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท มาสเตอร์ ส […]

𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ลงนาม MOU กับโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล เปิดหลักสูตรใหม่ ‘‘สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล’’ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการปลูกผมในระดับสากล

𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ก […]

บีอีคิว กรุ๊ป ร่วมงานประชุม the 31st World Congress of the ISHRS 2023 India งานประชุมใหญ่ประจำปีระดับ นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการฟื้นฟูเส้นผม ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

นำโดย นายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร ประธานกรรมการบริหาร และท […]